OGŁOSZENIE

2017-04-10 08:31:28 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.04.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”

Termin realizacji zadania od 22 kwietnia 2017roku do dnia 30 czerwca  2017 roku.

Wnioskowana kwota 1000 zł.

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

Zobacz również: