OGŁOSZENIE

2017-05-04 15:47:59 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 24 kwietnia 2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

"VIII Sobótkowe Spotkanie  Integracyjne Nad Zalewem  Zborów – Solec-Zdrój 2017”

  

Termin realizacji zadania od 8 maja 2017r. do 21 lipca 2017r.

 

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1000 zł.

Zobacz również: