Ogłoszenie

2018-01-22 08:01:26 Obwieszczenia

Ogłoszenie

Solec-Zdrój, 22.01.2018 r.

 

Informuje się, że dnia 09.01.2018 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.  

„OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH SOLCA – ZDROJU I JEGO MIESZKAŃCÓW”

Termin realizacji zadania od 24 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1000 zł.

 

Zobacz również: