Ogłoszenie

2018-09-12 12:13:13 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie na realizację w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019”

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że na ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji w 2018 roku Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w wieku 70+ na lata 2018-2019” wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający dokonał wyboru oferty: Przychodnia ESKULAP sp. z o.o., ul. 1 Maja 14a, 28-131 Solec-Zdrój, jako najkorzystniejszej dla realizacji powyższego zadania.Wójt Gminy Solec-Zdrój

(-) Adam Pałys

Zobacz również: