Ogłoszenie

2019-04-02 11:02:51 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 28.03.2019 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

„Poszerzenie oferty miejscowości uzdrowiskowej poprzez organizację cyklu wystaw dotyczących Solca – Zdroju i jego mieszkańców”

 

Termin realizacji zadania od 09 kwietnia 2019 roku do dnia 30 czerwca  2019 roku.

 

Wnioskowana kwota 1.000,00 zł.

 

Załącznik:oferta

Zobacz również: