Informacja z udzielonej pomocy de minimis za 2019 r.

2020-05-29 14:52:43 Obwieszczenia

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej

 

 

 

 

inf_pomoc_publiczna.png

 


 

 

Zobacz również: