Obwieszczenie

2020-07-22 10:42:56 Obwieszczenia

Pismo do SKO w sprawie odwołania się od decyzji Wójta Gminy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym 541, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec-Zdrój, dla inwestycji pole-gającej na Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

 

 (kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść pisma)


Zobacz również: