Zawiadomienie

2021-08-24 09:47:10 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój zawiadamia, że w dniu 24.08.2021r. wydał decyzję Znak: RIG-III.6831.11.2021 w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości dz. o nr ewid. 591 ark. 1 położonej w Zborowie (droga dojazdowa do DPS)

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść zawiadomienia)

Zobacz również: