Zawiadomienie

2021-11-25 14:15:06 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości

Solec - Zdrój, dn. 25.11.2021.

Znak: RIG-III.6831.14.2021

 

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE

 

 zawiadamiam

o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 240 o powierzchni 0,1265 ha położonej w miejscowości Piestrzec zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstały nowo utworzone działki:

1)      240/1 o pow. 0,0045 ha

2)      240/2 o pow. 0,1097 ha

3)      240/3 o pow. 0,0123 ha

 Celem podziału działki było regulacja granic.

 

Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, Solec – Zdrój, pok. 50.

 

 

 Otrzymują:

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju na terenie sołectwa Piestrzec oraz BIP dnia 25.11.2021r.

Zobacz również: