OGŁOSZENIE

2022-03-16 09:20:43 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.03.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Tajemnice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo kulturowe”.

 

Termin realizacji zadania od 01 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

 

Wnioskowana kwota: – 2.000,00 zł 

 

Zobacz również: