Ogłoszenie

2022-06-20 13:45:19 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.06.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC – ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – organizacja wystawy z okazji setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - Zdroju”.

Termin realizacji zadania od 01 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku.

Wysokość wnioskowanych środków na realizację zadania – 4.000,00 zł.

Zobacz również: