RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2022-07-22 10:13:20 Obwieszczenia

dniach 20.05–24.06.2022r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

 logotyp_zm_2.png

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH)


Zobacz również: