Ogłoszenie

2022-08-10 09:26:43 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.07.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego.

„Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych zamieszkałych na terenie Gminy Solec - Zdrój”. Termin realizacji zadania od 01 września 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania – 8.000,00 zł.

Zobacz również: