OGŁOSZENIE

2022-12-27 08:28:24 Obwieszczenia

Ogłoszenie

Informuje się, że dnia 16.12.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec - Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. 

„Tajemnice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo lokalne”.

Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku.
Wysokość przyznanych środków na realizację zadania – 2.500,00 zł.

Zobacz również: