INFORMACJA

2023-05-31 11:41:15 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2022 roku udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty , w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój

 

                                                                                                          Solec-Zdrój, dnia 30.05.2023

 

 

 

                                                           INFORMACJA

 

                        Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w  2022 roku udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty , w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 

Umorzenia

 

      1.Gacek Wojciech – umorzenie odsetek - 17 487,00 zł – ważny interes podatnika

 

 

Ulgi z tytułu nabycia gruntów

 

      1. Grabda Mariusz

      2. Skowron Krzysztof

      3. Gądek Kamil

      4. Żubrowski Mariusz

      5. Maliga Damian

      6. Fortuna Józef

      7. Kałucki Alfred

 

 

Ulgi inwestycyjne

 

1.      Fortuna Hanna

2.      Grochowski Waldemar

3.      Grochowski Dariusz

4.      Osak Janusz

5.      Nowak Maciej

 

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

            Adam Pałys

Zobacz również: