OGŁOSZENIE

2024-01-16 08:34:40 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 29.12.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec – Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Opowieści Starego Kufra”. Termin realizacji zadania od 17 stycznia 2024 roku do dnia 15 kwietnia 2024 roku. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania – 2.000,00 zł.

Zobacz również: