Obwieszczenie

2024-01-22 13:44:11 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 18.01.2024r. znak: AB.670.4.8.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej -zadanie 2 Solec-Zdrój - Solec-Zdrój w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

 

 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Zobacz również: