OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE

2024-02-07 12:57:25 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 80/2 położonej w miejscowości Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstały nowo utworzone działki

Solec - Zdrój, dn. 07.02.2024.

Znak: RIG-III.6831.1.2024

 

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE

 

zawiadamiam

o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 80/2 położonej w miejscowości Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstały nowo utworzone działki:

 

1)      o nr 80/3 o pow. 0,7930 ha

2)      o nr 80/4 o pow. 0,0470 ha

 

Celem podziału działki była regulacja granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami ze względu na rzeczywisty przebieg drogi.

 

Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, Solec – Zdrój, pok. 50.

 

 

 

Otrzymują:

1)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju na terenie sołectwa Zagórzany oraz BIP dnia 07.02.2024r.

 

Zobacz również: