OGŁOSZENIE

2024-02-08 13:19:54 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2024

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Załącznik nr 2 - OFERTA

 

Załącznik nr 3 - UMOWA


Załącznik nr 4 - SPRAWOZDANIE

 

Zobacz również: