Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2024-03-15 12:37:13 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Prowadzenie lokalnej izby pamięci Gminy Solec-Zdrój"

 

1. ZAŁĄCZNIK NR_1-TREŚĆ OGŁOSZENIA 

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - SPRAWOZDANIE

 

wszystkie załączniki wersja edytowalna

Zobacz również: