Ogłoszenie

2024-03-18 10:46:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.03.2024 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego

„Wyjazd seniorów do stolicy Polski - Warszawy”.

 

Termin realizacji zadania od 01 maja 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

 

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania – 3.3000,00 zł.

Zobacz również: