Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2024-03-21 09:25:26 Obwieszczenia

Dotyczy opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert. Biorąc pod uwagę cenę oraz udokumentowane doświadczenie jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Terra Legis Katarzyna Helińska ul. Kopańskiego 10/10, 71-050 Szczecin i z tą firmą zawarta zostanie umowa.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kliknij w link aby otworzyć

 

 

 

 

 

 


Zobacz również: