Ogłoszenie

2017-01-30 13:20:38 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2017 roku

Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst ustawy: Dz.U. z 2014r., poz.1118 z póź. zm.)

W dniu 30 stycznia 2017 roku dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 4 stycznia 2017 roku.

1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

Nazwa oferenta: Gminny Klub Sportowy VITALPOL Solec-Zdrój, ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój.

2. Nazwa zadania: realizacja zadania publicznego polegającego na:

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym

3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2017 roku  30.000,00 zł.

 

Załącznik - kliknij aby otworzyć

Zobacz również: